Thanh kẹp kết thúc 55×55

Code: FEV55C55

Size: 55x55x2900mm