Thanh kẹp kết thúc 45×45

Code: FEV45C45

Size: 45x45x2900mm