Sàn gỗ ngoài trời FED145H22

Code: FED145H22

Size: 140x25x2900mm