Thanh đa năng FE72S11

Code: FE72S11

Size: 72x11x2900mm