Thanh đà gỗ nhựa FE30X40

Code: FE30X40
Size: 30x40x2200mm